Murmelhaus

Sulgen-Kradolf-Schönenberg

Albanisch

Nëse fëmiu i juaj folën pak gjermanisht dhe  ka lindur ndërmjet 1.08.2017 deri 31.7.2018, atherë vazhdoni leximin e kësaj letre.

Në Murmelhaus Sulgen-Schönenberg-Kradolf mësojnë fëmijt e moshës 3 deri katër vjeçare. Prindërve u jepen këshilla dhe shoqërohen.

Në Murmelhaus Sulgen-Schönenberg-Kradolf tregohen përalla. Aty luhet dhe qeshet së bashku, vizatohet dhe shikohet me kujdes, ka pije dhe ushqime, kërkohet dhe zbulohet, këndohet dhe vallëzohet, lëvizet dhe pushohet.

Fëmijt mësojn shumë gjëra për vetveten dhe të tjerët. Ata mësojn gjermanishten dhe pregaditen për hyrjen në kopshtin e fëmijve dhe shkollë.

Prindërit mësojnë se si mëson fëmiu i tyre dhe si duhet ata ta ndihmojnë. Prindërit mësojnë me njëritjetrin se çfar ndikon në mësimin dhe edukimin e fëmijve.

Murmelhaus Sulgen-Schönenberg-Kradolf udhëhiqet nga një edukatore e arsimuar për kopshtin e fëmijve. Ajo flet gjuhen letrare gjermane me fëmijt.